Jelmer Kok

Jelmer Kok

Sinds half 2012 werk ik voor de afdeling Neurologie als promovendus. Mijn onderzoek richt zich op het gebruik van beeldvorming, in het bijzonder diffusie MRI (dMRI), bij neurodegeneratie. Tijdens de stage 'Wetenschap', het laatste half jaar van de opleiding Geneeskunde, kwam ik met dMRI in aanraking toen ik in Vancouver bij het Pacific Parkinson's Research Centre onder leiding van Martin McKeown verschillen onderzocht tussen patiënten met de ziektevan Parkinson en gezonde proefpersonen. Dit project loopt nog steeds.