Dr. I. Giotis

Dr. I. Giotis

Dr. Ioannis Giotis is in 2013 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift “Advances in Prototype-Based Learning and Applications in Dermatology”. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het automatisch herkennen van huidkankerlaesies door middel van patroonherkenning en machine learning technieken. Sinds juli 2017 is hij werkzaam bij de R&D afdeling van ZiuZ B.V. Vanuit deze functie is hij medeverantwoordelijk voor de technische ontwikkelingen binnen het project NEMO. NEMO heeft als hoofddoel de ontwikkeling van een computerondersteunde diagnose instrument, dat door middel van computer vision en machine learning neurologen kan helpen bij het classificeren en evalueren van bewegingsstoornissen.