Drs. A. Elema

Drs. A. Elema

Mw. drs. Agnes Elema is sinds 2014 kinderrevalidatiearts bij de afdeling revalidatiegeneeskunde van het UMCG. Na haar opleiding tot revalidatiearts in Groningen, volgde zij 1 jaar een 'fellowship kinderrevalidatie' in Groningen. Agnes Elema haar voornaamste taak is patiëntenzorg. Zij maakt deel uit van meerdere multispecialistische spreekuren, oa die voor kinderen met bewegingsstoornissen/dystonie  en die voor kinderen met cerebrale parese. Spasticiteitsbehandeling (oa botuline toxine A injecties) is haar aandachtsgebied. Daarnaast houdt ze zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar een goede zitvoorziening voor  kinderen en jongeren met dystonie. Kinderen met bewegingsstoornissen , waaronder ook de kinderen die Deep Brain Stimulation (DBS) hebben gekregen, ziet zij op de polikliniek samen met een gespecialiseerd kinderfysiotherapeut en hand/ergotherapeut. Doel van de kinderrevalidatie is optimale participatie van het kind in de maatschappij en voorkomen van complicaties van de aandoening door middel van medicatie, therapie en/of hulpmiddelen. Agnes Elema neemt deel aan de LOBBK (Landelijk Overleg Behandeling Bewegingsstoornissen bij Kinderen) vergaderingen. Daarnaast is zij lid van de landelijke CP werkgroep en betrokken bij het opzetten van het landelijk CP register.