Elze Timmers

Elze Timmers

Mijn promotieonderzoek ben ik gestart in 2017 in het kader van het zogenaamde MD/PhD traject dat de Rijksuniversiteit Groningen aanbiedt. Dit betekent dat ik afwisselend coschappen loop en onderzoek doe. In 2020 ben ik afgestudeerd als basisarts en nu kan ik fulltime aan mijn promotie onderzoek werken. 

Mijn onderzoek richt zich op de zogenaamde niet-motore symptomen (zoals psychische klachten of slaap problemen) bij mensen met dystonie. Deze niet-motore symptomen komen veel voor en hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven die mensen met dystonie ervaren. Het is belangrijk dat hier meer aandacht voor komt, zodat snel de juiste behandeling kan worden gestart. Daarnaast onderzoek ik of het stofje serotonine een rol speelt in deze niet-motore symptomen. Dit doe ik door middel van bloed onderzoek, feces onderzoek en PET-scans. Op deze manier komen we meer te weten over de oorzaak van de niet-motore symptomen, wat kan leiden tot een betere en adequatere behandeling.