Onderwijs en Stages

Inhoud etalagestage

Tijdens de stage kan een neuroloog in opleiding zich in alle facetten van het specialisme bewegingstoornissen bekwamen. Bewegingsstoornissen vormen al vele decennia een belangrijk aandachtsgebied van de afdeling Neurologie in Groningen. De groep bestaat op dit moment uit de drie neurologen:, prof dr MAJ de Koning-Tijssen, prof dr HPH Kremer, dr T van Laar, twee klinisch neurofysiologen dr JWJ Elting en dr JH van der Hoeven, twee neurochirurgen dr JMC van Dijk en dr DLM Otterdoom, een fellow, twee gespecialiseerde verpleegkundigen en twee physician assistents.

Een belangrijk aspect van het specialisme bewegingsstoornissen is de fenomenologie en de vaardigheid symptomen te herkennen en te onderscheiden. Het grote aanbod van patiënten die voor een tweede mening speciaal naar het UMCG zijn verwezen met symptomen zoals parkinsonisme, dystonie, myoclonus, tremor, ataxie, erfelijke spastische paraparese, chorea, tics  en allerlei functionele bewegingsstoornissen, maakt de stage ideaal om zich in de praktijk hierin te bekwamen. Door de complexiteit van de verwezen categorieen maakt men in relatief korte tijd ook uitgebreid kennis met  alle niet-motorische aspecten die zich bij bewegingsstoornissen kunnen voordoen, zoals cognitieve-  en psychiatrische stoornissen. Er is recent  gestart met een multidisciplinaire poli bewegingsstoornissen bij kinderen. Naast de taak van de kliniek als tertiair verwijscentrum is er ook een belangrijke regiofunctie voor de 3-4 noordelijke provincies.

Tijdens de stage is er voldoende mogelijkheid zich te bekwamen in interpretatie van aanvullende onderzoeken (diverse imaging modaliteiten, neurofysiologie, neuropsychologie, en moleculaire diagnostiek). Verder kan men zich verdiepen in  verschillende behandelingen, zoals botuline toxine-injecties voor dystonie, medicamenteuze behandeling van alle bewegingsstoornissen, inclusief de apomorfine en intrajejunale levodopa therapie bij M. Parkinson, en in diepe hersenstimulatie voor de  ziekte van Parkinson, tremoren en dystonie.Er zijn meerdere bijeenkomsten per week, met ondermeer een videobespreking van alle patiënten gezien op de polikliniek, onderzoek-/literatuurbespreking, multidisciplinaire diepe hersenstimulatiebespreking,. Actieve participatie in een onderzoeksproject wordt aangemoedigd.

Voor meer informatie over de mogelijkheid tot een etalagestage in het UMCG kunt u contact opnemen met Mw. N. Tuinman, secretaresse ([email protected]).

Etalage stages 

Sjoukje Toering | UMCG | 1-07-2013 - 18-12-2013
Manda Alons WEZ | Den Haag | 1-04-2014 - 1-10-2014
Christiaan Roosendaal | UMCG | 1-07-2014 - 1-10-2014 en 1-11-2015 - 1-04-2016
Rodi Zutt | UMCG | 1-07-2014 - 1-01-2015
Anna Postma | UMCG | 1-10-2014 - 1-01-2015
Judith van Gaalen | Radboud Nijmegen | 1-04-2016 - 1-07-2016
Anne Waelkens | UMCG | 1-04-2016 - 01-01-2017
Bianca Stelten | CWZ Nijmegen | 01-10-2016 - 01-01-2017
Rick Brandsma | UMCG | 01-01-2017 - 30-06-2017
Annebet vd Meulen | UMCG | 15-04-2017 - 01-03-2018
Marieke van Onna | UMCG | 10-07-2017 - 18-09-2017
Kiki Post | UMCG | 01-10-2017 - 01-04-2018
Laura Teune | UMCG | 18-04-2018 - 01-11-2018
Eva Kingma | UMCG | 01-07-2018 -01-01-2019

Christiaan Roosendaal

Ik heb een etalagestage bewegingsstoornissen in twee delen gevolgd in het centrum waar ik ook het grootste deel van de rest mijn opleiding gevolgd heb in de periode van 2014-2016. Tijdens deze stage was er meer dan daarbuiten de gelegenheid om verdieping te zoeken in alle aspecten van de bewegingsstoornissen. Het was een leerzame tijd waarbij er een zeer breed aanbod van de verschillende bewegingsstoornissen voorbij komt en er genoeg patiënten aanbod is. Ik heb mij bekwaamd in de (zelfstandige) behandeling middels botulinetoxine voor dystonie en beoordeling van tremorregistraties/polymyografie. In combinatie met de directe en prettige begeleiding van de verschillende beschikbare supervisoren maakt  het al met al een zeer nuttige toevoeging op de opleiding.

Manda Alons

Ik heb van april tot september 2014 de etalage stage bewegingsstoornissen in het UMCG gevolgd. Het was een leerzame stage met veel patiënten contact; ik heb in 6 maanden meer dan 100 patiënten gezien. Er is een breed aanbod van de typen bewegingsstoornissen, zowel in het hyper- als hypokinetische spectrum. Verder is er de optie om botulinetoxine behandelingen bij dystonie te leren geven. Ook is het mogelijk een begin te maken met het leren bedienen van DBS en opstarten van apomorfine en gastro-intestinale levodopa behandelingen. Een zeer nuttige toevoeging op de opleiding met intensieve en prettige begeleiding.

Bianca Stelten

Van oktober tot en met december 2016 heb ik gedurende drie maanden de etalagestage bewegingsstoornissen gevolgd in het UMCG. Het UMCG biedt een groot aanbod aan patienten, met een breed scala aan bewegingsstoornissen. Elke dag is te vullen met een van de aspecten van bewegingsstoornissen, te denken aan zowel de hypo- als hyperkinestische bewegingsstoornissen, maar zeker ook de mogelijkheden tot verdere verdieping in de medicamenteuze behandeling van bewegingsstoornissen, alsmede botulinetoxine-behandeling en diepe hersenstimulatie. Deze stage geeft je de mogelijkheid en ruimte verdieping te zoeken in een zeer fijne werkomgeving. De vrijheid om de stage naar eigen inzicht in te delen, alsmede de zeer prettige begeleiding, maakt deze stage zeer waardevol als aanvulling op de opleiding.