Onderwijs en Stages

Onderwijs en Stages

We hechten veel waarde aan het opleiden van jonge artsen, neurologen en bewegingsstoornisspecialisten. Om deze reden wordt op de verschillende niveaus een gevarieerd onderwijsprogramma aangeboden. Naast de interne opleidingsmogelijkheden is er ook de mogelijkheid tot het volgen van stages voor studenten, AIOS en neurologen van buiten het UMCG, zowel nationaal als internationaal. Deze stages kunnen variëren van enkele weken tot een compleet fellowship van een jaar.

Er kan worden meegelopen met de verschillende specialistische persoonlijke en multidisciplinaire poliklinische spreekuren. Wekelijks is er grote visite voor de klinisch opgenomen patiënten in het UMCG. Ook is er de mogelijkheid om klinisch neurofysiologische registraties, botuline toxine poliklinieken en neurochirurgische operaties bij te wonen.

Bij onze besprekingen besteden we veel aandacht aan opleiden. Op maandag is de centrale video-bewegingsstoornissen bespreking, waarbij aandacht wordt besteed aan de klinische fenotypering, etiologie, diagnostiek en behandeling van de verschillende bewegingsstoornissen. Op vrijdag is er de wetenschappelijke bespreking, waarin verschillende studies op het gebied van bewegingsstoornissen de revue passeren.

Als u interesse heeft in een stage Bewegingsstoornissen in het UMCG kunt u contact opnemen met Mw. N. Tuinman.