Prof. dr. N.M. Maurits

Prof. dr. N.M. Maurits

Professor Natasha M Maurits is toegepast wiskundige en als hoogleraar Klinische Neuroengineering verbonden aan de afdeling Neurologie van het UMCG. Klinische Neuroengineering is het vakgebied dat probeert klinisch neurologische vragen op het gebied van onderliggende ziektemechanismen, diagnostiek en prognose bepaling te beantwoorden met behulp van technieken uit de wiskunde, natuurkunde en ingenieurswetenschappen. Binnen de sectie bewegingsstoornissen houdt zij zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van nieuwe diagnostische en monitorings technieken, zoals bijvoorbeeld het meten van tremor in de thuissituatie, het kwantificeren van symptomen van bewegingsstoornissen met sensoren op het lichaamof de ontwikkeling van een sensorpen voor het meten van fijne handmotoriek. Ook leidt zij het onderzoek naar de oorzaak van bepaalde bewegingsstoornissen in de hersenen met behulp van gecombineerde spier-hersen metingen. In haar onderzoek op het vlak van bewegingsstoornissen werkt zij o.a. samen met groepen in Amsterdam, Pisa, Milaan, York en Glasgow, waar zij ook visiting professor is in de Biomedical Engineering groep van Strathclyde University. Haar (Engelstalige) persoonlijke website is www.clinicalneuroengineering.com.