Rivka Toonen

Rivka Toonen

Ik ben werkzaam als ergotherapeut in het Centrum voor revalidatie van het UMCG. Ik werk zowel in de (kinder)kliniek van het UMCG als op de afdeling kinderrevalidatie van de locatie Beatrixoord in Haren. Naast mijn opleiding ergotherapie heb ik ook orthopedagogiek gestudeerd, met als aandachtgebied het werkveld gehandicaptenzorg en kinderrevalidatie. Sinds 2015 ben ik betrokken als ergotherapeut bij de multidisciplinaire screening DBS voor kinderen, adolescenten en volwassenen.