Tiny van Wieren

Tiny van Wieren

Tiny van Wieren is verpleegkundig specialist sinds 2016 en vanaf 2020 werkzaam op de polikliniek neurologie voor patiënten (volwassenen en kinderen) die in aanmerking komen voor Deep Brain Stimulation.
Voorlichting, instellen en logistiek met betrekking tot DBS behoren tot haar werkzaamheden in samenwerking met een multidisciplinair team. Daarnaast is ze betrokken bij diverse onderzoeken naar verschillende bewegingsstoornissen.