Dr. J.J. de Vries

Dr. J.J. de Vries

Dr. Jeroen de Vries is neuroloog (chef de policlinique) en sinds 2008 staflid van de afdeling Neurologie en het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde van het UMC Groningen.

Mede gezien zijn expertise cerebellaire ataxie en hereditaire spastische paraparese maakt hij onderdeel uit van de sectie bewegingsstoornissen van de afdeling Neurologie. Op het aandachtsgebied cerebellaire ataxie is hij zowel in poliklinische zorg als op research gebied betrokken in een nauwe samenwerking met de afdelingen Klinische Genetica, Pathologie en Celbiologie. Op maatschappelijk niveau is hij als medisch adviseur betrokken bij de diagnosewerkgroep Ataxie van Friedreich van de vereniging Spierziekten Nederland.