Dr. V.C.R. Jiawan

Dr. V.C.R. Jiawan
 
 
Ik ben psychiater en werkzaam in het UMCG vanaf 2007, opgeleid binnen GGZ Drenthe. De opleiding binnen Drenthe was psychotherapeutisch, procesmatig, georiënteerd met ook veel aandacht voor de journalclubs. In het UMCG ben ik begonnen op een resocialisatieafdeling en deed consulten in Beatrixoord Revalidatiecentrum, waaronder ook de Tuberculose-afdeling. Tevens heb ik 10 jaar lang de genderpoli gedaan.
Vanaf 2010 ben ik werkzaam als consulterend psychiater op alle afdeling binnen het UMCG voor beoordelingen van psychiatrische beelden, behalve de kinderafdeling en IC voor kinderen.
De mens achter de ziekte is van groot belang en is ook mede bepalend voor het beloop van veel ziekten. Sinds een aantal jaren ben ik betrokken bij de poli functionele bewegingsstoornissen, waarbij we kijken of er naast het neurologisch probleem, ook psychiatrische aandoeningen spelen en interfereren met de neurologische vastgestelde ziekte.