prof. dr. D.C. Cath

prof. dr. D.C. Cath

Dr Danielle Cath is psychiater, en sinds 2016 opleider psychiatrie bij GGZ Drenthe. Verder heeft zij een onderzoeksaanstelling bij het UMC Groningen, vakgroep psychiatrie. Zij is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van tics en het syndroom van Gilles de la Tourette (met name de psychiatrische aspecten), en in angst -en OCD spectrum stoornissen. Hiernaar doet zij zowel fundamenteel onderzoek (genetische en neuro-imaging) als behandelstudies. Tussen 2009 en 2016 was zij programmavoorzitter van het Altrecht Academisch Angst centrum, een Top GGZ afdeling in Utrecht gespecialiseerd in derde lijns behandelingen voor mensen met een angst- of OCD spectrum stoornis. Met betrekking tot patiëntenzorg werkt Danielle Cath bij de polikliniek van GGZ Drenthe in Assen, waar de mogelijkheid bestaat om second opinions en eventueel behandelingen te doen bij patiënten met hyperkinetische bewegings stoornissen (tics, functionele beweging stoornissen, dystonie). Met name diagnostiek en behandeling van de psychiatrische aspecten behoren tot ons expertisegebied. Op het gebied van onderzoek naar hyperkinetische bewegingsstoornissen houdt dr. Cath zich op dit moment bezig met opzet van een onderzoek naar psychiatrische en bewegings- manifestaties van zeldzame erfelijke stofwisselingsziekten, in nauwe samenwerking met dr. Tom de Koning, metabool kinderarts bij het UMCG. Verder is zij betrokken bij genetische en behandelstudies naar tics en het syndroom van Gilles de la Tourette, en is zij bestuurslid van ESSTS (de European Society for the Study of Tourette Syndrome). Contact gegevens: [email protected], en [email protected]