Prof. dr. J.G.M. Rosmalen

Prof. dr. J.G.M. Rosmalen

Professor Judith GM Rosmalen is als hoogleraar verbonden aan het Universitair Centrum Psychiatrie en de afdeling Interne Geneeskunde van het UMCG. Zij doet multidisciplinair onderzoek naar de samenhang tussen psychische en lichamelijke gezondheid. Haar speciale interesse hebben de functionele symptomen: de symptomen waarvoor artsen na adequaat onderzoek geen onderliggende lichamelijke afwijkingen kunnen vinden. Judith Rosmalen studeerde medische biologie aan de Universiteit Utrecht en Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden, waarna zij promotieonderzoek deed aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is geregistreerd als SMBWO immunoloog en als SMBWO epidemioloog B.