Prof. T. van Laar

Prof. T. van Laar

Professor Teus van Laar is neuroloog en klinisch farmacoloog in het UMCG sinds 1999.
Zijn opleiding tot neuroloog genoot hij in het LUMC (prof. Bruijn en prof Roos). De aantekening klinisch farmacoloog werd eveneens in Leiden verkregen (prof. Breimer en prof. Danhof).

Zijn speciale interesse is de behandeling van patiënten met een gevorderd stadiun van de ziekte van Parkinson, waarbij vooral de neurofarmacologische behandeling en diepe hersenstimulatie (DBS) daarbij een centrale rol spelen.
Daarbij staan zowel de motorische als niet-motorische symptomen van de ziekte van Parkinson centraal, met bijzondere aandacht voor de cognitieve stoornissen en gedragsstoornissen, zoals visuele hallucinaties. Aan deze aspecten van 'advanced Parkinson's disease' zijn diverse onderzoekslijnen verbonden, met promovendi en student-assistenten.
De laatste jaren is er veel energie gestoken in de opzet van een regionaal netwerk van behandelaars (in eerste instantie neurologen en Parkinsonverpleegkundigen) in Noord-Nederland (Parkinson Platform Noord Nederland), om te komen tot uniformering van beleid en daarmee tot een kwaliteitsverbetering van de geleverde zorg. Het PPNN werkt nauw samen met ParkinsonNet. Onderdeel van deze netwerkvorming is de vorming van expertise centra (Punten voor Parkinson), waarvan de eerste eind 2015 in Groningen geopend zal worden, hetgeen een vergaande samenwerking tussen UMCG, Martiniziekenhuis, Zorggroep Groningen, en de huisartsen en thuiszorg zal inluiden.