Wetenschappelijk onderzoek

Klinische studies & DBS

Een adequate herkenning, diagnostiek en behandeling van bewegingsstoornissen is van groot belang. Hierom nemen wetenschappelijke klinische en therapeutische studies een belangrijke positie in bij bewegingsstoornissen in het UMCG. Onze onderzoekers proberen vanuit verschillende invalshoeken de kennis rondom de diagnostiek, behandeling maar ook de impact op het dagelijks leven te vergroten.

Bij kinderen en jongvolwassenen met dystonie wordt systematisch de impact van dystonie op de kwaliteit van leven onderzocht door middel van het in kaart brengen van motorische en niet-motorische symptomen. Parallel hieraan vindt onderzoek plaats naar het voorkomen van bewegingsstoornissen bij stofwisselingsziekten en de impact hiervan op de kwaliteit van leven.

Voor elke bewegingsstoornis bestaan één of meerder meetinstrumenten om de ernst van de bewegingsstoornis in kaart te brengen. Binnen het UMCG wordt er veel onderzoek gedaan met deze meetschalen, bijvoorbeeld door ze af te nemen bij gezonde kinderen en hiermee de invloed van de leeftijd erop te evalueren.

Voor patiënten met bewegingsstoornissen kan diepe hersenkernstimulatie een goede behandeling zijn. Meerdere studies naar de effecten van deep brain stimulation (DBS) bij de ziekte van Parkinson, tremor en dystonie vinden plaats. Klinisch worden bij dystonie multipele domeinen van functioneren gemeten en evalueren onderzoekers de voorspellende waarde van electromyografie (EMG) op de effectiviteit van DBS.

Progressieve Myoclonus Ataxie: een internationale database

Cervical dystonia and rehabilitation