Onderwijs en Stages

Etalagestage

Tijdens de stage kan een neuroloog in opleiding zich in alle facetten van het specialisme bewegingstoornissen bekwamen. Bewegingsstoornissen vormen al vele decennia een belangrijk aandachtsgebied van de afdeling Neurologie in Groningen. De groep bestaat op dit moment uit de drie neurologen:, prof. dr. M.A.J. de Koning-Tijssen, prof. dr. H.P.H. Kremer, prof. dr. T. van Laar, twee klinisch neurofysiologen dr. J.W.J. Elting en dr. M.E. van Egmond, twee neurochirurgen prof. dr. J.M.C. van Dijk en drs. D.L.M. Otterdoom, een fellow, twee gespecialiseerde verpleegkundigen en twee physician assistants.
 
Een belangrijk aspect van het specialisme bewegingsstoornissen is de fenomenologie en de vaardigheid symptomen te herkennen en te onderscheiden. Het grote aanbod van patiënten die voor een tweede mening speciaal naar het UMCG zijn verwezen met symptomen zoals parkinsonisme, dystonie, myoclonus, tremor, ataxie, erfelijke spastische paraparese, chorea, tics  en allerlei functionele bewegingsstoornissen, maakt de stage ideaal om zich in de praktijk hierin te bekwamen. Door de complexiteit van de verwezen categorieen maakt men in relatief korte tijd ook uitgebreid kennis met  alle niet-motorische aspecten die zich bij bewegingsstoornissen kunnen voordoen, zoals cognitieve-  en psychiatrische stoornissen. Er is recent  gestart met een multidisciplinaire poli bewegingsstoornissen bij kinderen. Naast de taak van de kliniek als tertiair verwijscentrum is er ook een belangrijke regiofunctie voor de 3-4 noordelijke provincies.
 
Tijdens de stage is er voldoende mogelijkheid zich te bekwamen in interpretatie van aanvullende onderzoeken (diverse imaging modaliteiten, neurofysiologie, neuropsychologie, en moleculaire diagnostiek). Verder kan men zich verdiepen in  verschillende behandelingen, zoals botuline toxine-injecties voor dystonie, medicamenteuze behandeling van alle bewegingsstoornissen, inclusief de apomorfine en intrajejunale levodopa therapie bij M. Parkinson, en in diepe hersenstimulatie voor de  ziekte van Parkinson, tremoren en dystonie.Er zijn meerdere bijeenkomsten per week, met ondermeer een videobespreking van alle patiënten gezien op de polikliniek, onderzoek-/literatuurbespreking, multidisciplinaire diepe hersenstimulatiebespreking,. Actieve participatie in een onderzoeksproject wordt aangemoedigd.
 
Voor meer informatie over de mogelijkheid tot een etalagestage in het UMCG kunt u contact opnemen met Mw. N. Tuinman, secretaresse ([email protected]).
 

Etalage stages 

Sjoukje Toering | UMCG | 1-07-2013 - 18-12-2013
Manda Alons WEZ | Den Haag | 1-04-2014 - 1-10-2014
Christiaan Roosendaal | UMCG | 1-07-2014 - 1-10-2014 en 1-11-2015 - 1-04-2016
Rodi Zutt | UMCG | 1-07-2014 - 1-01-2015
Anna Postma | UMCG | 1-10-2014 - 1-01-2015
Judith van Gaalen | Radboud UMC | 1-04-2016 - 1-07-2016
Anne Waelkens | UMCG | 1-04-2016 - 01-01-2017
Bianca Stelten | CWZ | 01-10-2016 - 01-01-2017
Rick Brandsma | UMCG | 01-01-2017 - 01-07-2017
Annebet vd Meulen | UMCG | 15-04-2017 - 01-03-2018
Marieke van Onna | UMCG | 10-07-2017 - 18-09-2017
Kiki Post | UMCG | 01-10-2017 - 01-04-2018
Laura Teune | UMCG | 18-04-2018 - 01-11-2018
Eva Kingma | UMCG | 01-07-2018 -01-01-2019
Jaron van de Wardt | CWZ | 01-01-2020 - 14-03-2020
Omar Odish | UMCG | 01-01-2020 - 01-04-2020
Bianca Janssen | UMCG | 01-07-2020 - 01-01-2021
Wieke Eggink | UMCG | 01-01-2021 - 01-04-2021
Madelein van der Stouwe | UMCG | 01-01-2021 - 01-07-2021 
Joris Versluijs | UMCG | 01-07-2021 - 01-10-2021
Marenka Smit | UMCG | 20-04-2021 - 15-05-2022
Coen Lugtenberg | MST Enschede | 01-01-2022 - 01-04-2022

Robbert Borgmeester | UMCG | 14-02-2022 - 15-08-2022
Sanne Meles | UMCG | 01-07-2022 - 01-01-2023
Roald Lambregts | UMCG | 01-10-2022 - 01-04-2023
Rogier Luiken | UMCG | 08-01-2023 - 20-02-2023
Roderick Maas | Radboud UMC | 01-03-2023 - 01-07-2023
Jonathan van Zijl | 01-07-2023 - 01-01-2024

 

Jaron van de Wardt

"Zeer gevarieerd aanbod met fijne supervisie."
 
Tijdens mijn verdiepingsstage bewegingsstoornissen in het UMCG kwam ik in aanraking met een zeer breed patiëntenaanbod. Van jong tot oud, van hypo- tot hyperkinetisch, van organisch tot functioneel; het programma is, evenals de supervisie, enorm gevarieerd.
Veelal zag ik patiënten voor een tweede mening met onder andere dystonie, myoclonus, ataxie, tremor, functionele stoornis, parkinson(isme) et cetera. Op het spreekuur voor kinderen en jongvolwassenen met bewegingsstoornissen en het neurometabole spreekuur komen patiënten met uiterst zeldzame ziektebeelden voorbij, maar er is ook genoeg ruimte om de normalere bewegingsstoornissen te zien, onder andere bij Punt voor Parkinson en op een eigen poli.
 
Naast de directe patiëntencontacten zijn er verschillende zeer nuttige besprekingen met waardevolle discussies, waaronder ook een videobespreking. Je hebt ruim tijd om je te verdiepen in de ziektebeelden aan de hand van de literatuur.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid je te verdiepen in advanced therapies, botulinetoxine en tremorregistratie. Ook is het mogelijkheid om een klein onderzoeksproject op te zetten of gezamenlijk een artikel te publiceren.
 
Ik vond de sfeer in de bewegingsstoornissengroep erg prettig. Iedereen, zowel secretaresses, arts-assistenten en supervisoren, is laagdrempelig bereikbaar en zeer meedenkend.
Veel directe supervisie en de enorme diversiteit aan patiënten maakten voor mij dat ik deze stage zeker zou aanbevelen voor arts-assistenten met interesse in bewegingsstoornissen. En mocht je twijfelen over de afstand… de stad Groningen is geweldig om een tijd te wonen!
 

Bianca Stelten

Van oktober tot en met december 2016 heb ik gedurende drie maanden de etalagestage bewegingsstoornissen gevolgd in het UMCG. Het UMCG biedt een groot aanbod aan patienten, met een breed scala aan bewegingsstoornissen. Elke dag is te vullen met een van de aspecten van bewegingsstoornissen, te denken aan zowel de hypo- als hyperkinestische bewegingsstoornissen, maar zeker ook de mogelijkheden tot verdere verdieping in de medicamenteuze behandeling van bewegingsstoornissen, alsmede botulinetoxine-behandeling en diepe hersenstimulatie. Deze stage geeft je de mogelijkheid en ruimte verdieping te zoeken in een zeer fijne werkomgeving. De vrijheid om de stage naar eigen inzicht in te delen, alsmede de zeer prettige begeleiding, maakt deze stage zeer waardevol als aanvulling op de opleiding.
 

Manda Alons

Ik heb van april tot september 2014 de etalage stage bewegingsstoornissen in het UMCG gevolgd. Het was een leerzame stage met veel patiënten contact; ik heb in 6 maanden meer dan 100 patiënten gezien. Er is een breed aanbod van de typen bewegingsstoornissen, zowel in het hyper- als hypokinetische spectrum. Verder is er de optie om botulinetoxine behandelingen bij dystonie te leren geven. Ook is het mogelijk een begin te maken met het leren bedienen van DBS en opstarten van apomorfine en gastro-intestinale levodopa behandelingen. Een zeer nuttige toevoeging op de opleiding met intensieve en prettige begeleiding.
 

Christiaan Roosendaal

Ik heb een etalagestage bewegingsstoornissen in twee delen gevolgd in het centrum waar ik ook het grootste deel van de rest mijn opleiding gevolgd heb in de periode van 2014-2016. Tijdens deze stage was er meer dan daarbuiten de gelegenheid om verdieping te zoeken in alle aspecten van de bewegingsstoornissen. Het was een leerzame tijd waarbij er een zeer breed aanbod van de verschillende bewegingsstoornissen voorbij komt en er genoeg patiënten aanbod is. Ik heb mij bekwaamd in de (zelfstandige) behandeling middels botulinetoxine voor dystonie en beoordeling van tremorregistraties/polymyografie. In combinatie met de directe en prettige begeleiding van de verschillende beschikbare supervisoren maakt het al met al een zeer nuttige toevoeging op de opleiding.