Expertisecentrum

Steun het Expertisecentrum

Wij, medewerkers van het Expertisecentrum Bewegingsstoornissen, zetten ons elke dag in voor patiënten met bewegingsstoornissen.
Elke dag opnieuw zoeken onze artsen en wetenschappers naar betere behandelmogelijkheden en verbetering van zorg.
We willen met onze patiënten in gesprek blijven om voor hen en met hen de zorg nog meer te verbeteren.
Daar hebben we hulp bij nodig. Uw hulp!

Met een kleine bijdrage helpt u mee en kunnen we onze patiënten met bewegingsstoornissen meer bieden.
Zo kunnen we een patiënten dag organiseren, workshops en voorlichtingsmateriaal ontwikkelen over bewegingsstoornissen.
Helpt u ons mee!?

Doneren kan op online manieren:

  1. U kunt zelf een gift over te maken op:                                                                                                     
    Stichting Steunfonds UMCG,
    Bankrekeningnummer NL21 ABNA 0423 1266 95,
    o.v.v. 4902003
  2. U kunt online doneren (met o.a. iDeal, PayPal) via deze link of door de QR-code hiernaast te scannen

Liever zelf in actie komen en geld inzamelen?
Ga dan naar onze actieplatform of neem contact met ons op.

Vragen over donaties, schenken met belastingvoordeel, nalatenschap of projecten?
Neem contact met ons op! Mail naar [email protected], of neem contact met ons op via het contactformulier.

Goedgekeurd goed doel
Stichting Steunfonds UMCG is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften zijn daarom aftrekbaar van het belastbaar inkomen.