Onderwijs en Stages

Fellowship

Het benoemen van de fenomenologie en de vaardigheid om symptomen te herkennen en te onderscheiden zijn een belangrijk onderdeel van het fellowship. Wij zien door de aanwezige expertise, een breed scala aan patiënten, met parkinsonisme, dystonie, myoclonus, tremor, ataxie, erfelijke spastische paraparese, chorea, tics en functionele bewegingsstoornissen.
 

Door de complexiteit van de verwezen patiënten maakt men in relatief korte tijd uitgebreid kennis met zowel de motorische- als ook de niet-motorische aspecten van de diverse bewegingsstoornissen.

Er zijn meerdere gespecialiseerde poliklinieken, waaronder ook een multidisciplinaire poli bewegingsstoornissen bij kinderen, poliklinieken voor DBS en een polikliniek functionele bewegingsstoornissen. Tijdens het fellowship is er voldoende mogelijkheid zich te bekwamen in interpretatie van aanvullende onderzoeken (imaging modaliteiten, neurofysiologie en moleculaire diagnostiek). Verder kan men zich verschillende behandelingen eigen maken zoals botuline toxine-injecties voor dystonie, medicamenteuze behandeling van alle bewegingsstoornissen, inclusief apomorfine en intraduodenale levodopa therapie bij M. Parkinson, en diepe hersenstimulatie voor de ziekte van Parkinson, tremoren en dystonie. Er is een speciaal zorgtraject voor DBS bij kinderen met dystonie.
Naast patiëntenzorg zijn er meerdere bijeenkomsten per week, met ondermeer een videobespreking van alle patiënten gezien op de polikliniek, onderzoek-/literatuurbespreking, en een multidisciplinaire diepe hersenstimulatie bespreking.
 
Onze groep bestaat op dit moment uit vijfneurologen, twee neurochirurgen, een kinderarts metabole ziekten, drie klinisch neurofysiologen, twee gespecialiseerde verpleegkundigen en een physician assistant. Daarnaast zijn klinisch genetici, revalidatieartsen, psychiaters en neuropsychologen nauw betrokken.
 

Functiebeschrijving:

Tijdens het fellowship is er de mogelijkheid veel patiënten met bewegingsstoornissen te zien, maar ook om wetenschappelijke activiteiten te ontplooien. De fellow kan zich fulltime met bewegingsstoornissen bezig houden.
 
Wat vragen wij is een neuroloog die recent zijn of haar opleiding heeft afgerond, of dat binnenkort zal doen. Uit het CV blijkt een duidelijke interesse in bewegingsstoornissen.
 
Op dit moment is er helaas geen vacature voor een fellow bewegingsstoornissen.
 
Tot nu toe ingevulde binnenlandse fellowships
  • Martje van Egmond | UMCG | 01-09-2012 - 01-03-2014
  • Rick Brandsma | University of Groningen| 2013
  • Catherine Delnooz | Radboud MC | 01-04-2015 - 01-04-2016
  • Rodi Zutt | UMCG | 01-05-2016 - 01-07-2017
  • Luca Pollini |  University of Rome | 2021-2022