Erkend expertisecentrum zeldzame bewegingsstoornissen

UMCG Movement Disorders Groningen is een landelijk erkend expertisecentrum voor zeldzame bewegingsstoornissen. Expertisecentra worden erkend door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) wanneer een centrum kan aantonen dat het voldoende kennis en ervaring heeft van de erkende stoornissen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en opleiding.

Expertisecentra bundelen kennis en deskundigheid op het gebied van zeldzame aandoeningen, ontwikkelen protocollen en richtlijnen, coördineren onderzoek en zorgen voor een adequate verwijzing van patiënten binnen en buiten Nederland. De centra voldoen aan de normen die de Europese Unie aan dergelijke centra stelt om compatibel te zijn met het Europese netwerk voor zeldzame aandoeningen (European Reference Network).

Het UMCG expertisecentrum voor bewegingsstoornissen Groningen is een erkend centrum voor maar liefst 15 bewegingsstoornissen en aandoeningen die leiden tot bewegingsstoornissen. Daarnaast is het expertisecentrum onderdeel van het Europese netwerk: European Reference Network - Rare Neurological Disorders (ERN-RND).

 

 

 

De 15 bewegingsstoornissen en aandoeningen worden hieronder verder toegelicht. Daarnaast heeft het team van het expertisecentrum ook veel kennis en ervaring met andere bewegingsstoornissen zoals tremor en tics.

Hieronder ziet u een overzicht van de overkoepelende typen bewegingsstoornissen of groepen patiënten met overkoepelende oorzaak van bewegingsstoornissen. Achter de overkoepelende termen staan de aandoeningen waar het expertisecentrum specifiek expertise heeft:

 

Dystonie      

           1. Focale, segmentale of multifocale dystonie

2. Gegeneraliseerde dystonie

3. Myoclonus-dystonie

4. Paroxysmale dyskinesieën

Myoclonus        

           5. GOSR2 mutatie (Noordzeeziekte)

6. Progressieve myoclonus-ataxie (PMA).

7. Familiaire corticale myoclonische tremor in combinatie met epilepsie (FCMTE).

8. Hyperekplexia

Ataxie                 

            9. Autosomaal dominant overerfbare cerebellaire ataxie (ADCA)

10. Recessieve vormen van cerebellaire ataxie (ARCA).

Chorea                

           11. Ziekte van Huntington

 

12. Bewegingsstoornissen bij stofwisselingsziekten

 

13. IJzerstapelingsziekten (NBIA): 14. PKAN

 

15. Functionele bewegingsstoornissen

 

Voor meer informatie over de achtergrond, diagnostiek, en behandeling van verschillende soorten bewegingsstoornissen en aandoeningen kunt u kijken bij folders en achtergrondinformatie.