Expertisecentrum

Expertisecentrum Movement Disorders Groningen

Bewegingsstoornissen UMCG is een belangrijk regionaal, landelijk en Europees verwijzingscentrum. Samen met alle zorgverleners proberen wij de best mogelijke klinische en poliklinische zorg te bieden voor onze patiënten.

Wij bieden als expertisecentrum de mogelijkheid om uw patiënten te verwijzen naar een van onze gespecialiseerde poliklinieken voor diagnostiek en behandelopties. Vooraanstaande neurologen met aandachtsgebied bewegingsstoornissen sturen deze poliklinieken aan. Wij zien patiënten met hypo- en hyperkinetische bewegingsstoornissen zoals parkinsonisme, dystonie, myoclonus, tremor, ataxie, erfelijke spastische paraparese, chorea, tics en functionele bewegingsstoornissen.

Multidisciplinaire teams voor de zorg voor onze patiënten met een bewegingsstoornis is één van de belangrijke pijlers van Bewegingsstoornissen Groningen. Voor kinderen en jongeren met bewegingsstoornissen bestaat een gespecialiseerd multidisciplinair spreekuur, waar patiënten vanuit het hele land naartoe verwezen worden. Poliklinisch is er onder andere een team functionele bewegingsstoornissen.

Voor de behandeling van patiënten beschikken wij als een van de weinige in Nederland over alle geavanceerde behandelmogelijkheden nodig voor bewegingsstoornissen. Zo hebben wij een botuline toxine polikliniek voor patiënten met dystonie. Voor patiënten met vergevorderde ziekte van Parkinson zijn er subcutane apomorfine en intrajejunale levodopa behandelingen en DBS. DBS wordt daarnaast ook toegepast bij essentiële tremor en dystonie. Er zijn gespecialiseerde DBS teams voor dystonie (apart voor kinderen en volwassenen) en voor de ziekte van Parkinson en tremor. Het UMCG heeft als enige in Nederland een speciale zorglijn voor DBS bij kinderen met ernstige vormen van dystonie.

De leden van onze teams dragen actief bij aan de multidisciplinaire zorgketen buiten het ziekenhuis. Zo is een deel van de zorg ondergebracht in Parkinson Centrum Groningen en wordt de activiteit van het landelijke DystonieNet actief aangestuurd vanuit Groningen.