Expertisecentrum

Multidisciplinaire teams

Multidisciplinair team voor kinderen en jongeren met bewegingsstoornissen

In 2012 is een multidisciplinaire team opgericht om de herkenning, diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren met een bewegingsstoornis te verbeteren. Een goede classificatie van de bewegingsstoornis is van groot belang voor de diagnostische en therapeutische overwegingen. Het team bestaat uit een neuroloog met expertise in bewegingsstoornissen, de verpleegkundig specialist i.o. beweginsstoornissen, een kinderneuroloog, een kinderarts metabole ziekten en een klinisch geneticus.
 

Deep Brain Stimulation dystonieteam - volwassenen

Het multidisciplinaire team voor DBS bestaat uit een toegewijde groep medici en paramedici die de zorg rondom de operatie op zich nemen. Het team uit neurologen, neurochirurgen, PhD studenten, een specialistisch verpleegkundige, revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en neuropsychologen. Een ervaren team en goede patiëntenselectie is essentieel voor een zo goed mogelijke uitkomst van de interventie. Het zorgtraject voor DBS bij dystonie bestaat uit een voorlichting door de verpleegkundig specialist. Hierna wordt iedere patiënt zorgvuldig in kaart gebracht door middel van een multidisciplinaire screening en besproken in de DBS-vergadering. Ook na de ingreep blijven de zorgverleners van ons team betrokken voor het optimaal instellen van de stimulator en het meten van de effectiviteit van de DBS op multipele domeinen van functioneren.
 

Deep Brain Stimulation dystonieteam – kinderen

Het UMCG is één van de weinige ziekenhuizen in Nederland waar ook kinderen met dystonie een DBS-interventie kunnen ondergaan. Het multidisciplinaire team bestaat uit ervaren medici en paramedici die de kinderen en hun families begeleiden in de zorg rondom de DBS-interventie. Ons team bestaat uit neurologen, neurochirurgen, PhD studenten, een specialistisch verpleegkundige, revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en neuropsychologen. Het zorgtraject is geïndividualiseerd en bestaat onder andere uit een multidisciplinaire evaluatie voor de operatie. Nadat de patiënt zorgvuldig in kaart gebracht is, wordt het besluit over de operatie tijdens de DBS-vergadering genomen. Na de ingreep zullen alle zorgverleners samenwerken en de kinderen op vaste termijnen opnieuw in kaart brengen om het functioneren zover mogelijk te optimaliseren.