Over ons

Over ons

Bewegingsstoornissen zijn al lange tijd een speerpunt in het UMC Groningen. De afdeling bewegingsstoornissen heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijk landelijk en Europees expertisecentrum.

Er is aandacht voor de volle breedte van het bewegingsstoornissenspectrum, met deskundigheid op het gebied van zowel hyperkinetische aandoeningen zoals dystonie, myoclonus, chorea en tics, hypokinetische stoornissen zoals de ziekte van Parkinson, als ataxie. Alle facetten van de academische zorg zijn nadrukkelijk vertegenwoordigd in onze groep. Door optimaal gebruik te maken van elkaars expertise leveren wij als team een sterke bijdrage aan de drie pijlers van onze werkzaamheden: de zorg, het onderzoek en het onderwijs op het gebied van de bewegingsstoornissen.

De klinische zorg van de groep bewegingsstoornissen van het UMCG kenmerkt zich door een multidisciplinair karakter, wij werken veel in teams. Er zijn neurologen vertegenwoordigd, maar ook andere disciplines waaronder neurochirurgen, een kinderarts metabole ziekten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Ieder heeft zijn eigen aandachtsgebied en rol in het team. Daarnaast is er nauwe samenwerking met de vakgroepen neuropsychologie, revalidatiegeneeskunde, klinische genetica en psychiatrie.

Principal Investigators (PI’s) leiden een speciaal deel van het onderzoek. Meerdere PI’s zijn ook als arts betrokken bij de patiëntenzorg. Daarnaast komen PI’s binnen onze groep vanuit de andere medische disciplines en de verschillende laboratoria zoals celbiologie en genetica. Deze intensieve samenwerking leidt tot een optimaal gebruik van kennis en expertise. Onze samenwerking houdt niet op bij de muren van ons ziekenhuis. Zowel nationaal als internationaal werken wij samen met meerdere gespecialiseerde groepen op het gebied van bewegingsstoornissen.