Annemarie Smid

Annemarie Smid

Ik ben in februari 2021 gestart met mijn promotieonderzoek naar het kwantificeren van bewegingssymptomen met behulp van bewegingssensoren. Dit onderzoek is opgezet omdat bewegingssymptomen verschillend beoordeeld worden door verschillende zorgverleners (neurologen, verpleegkundig specialisten, etc.). Deze beoordelingen zijn namelijk subjectief, en de uitslagen (afhankelijk van het tijdstip van meting) kunnen sterk wisselen. Metingen met een bewegingssensor kunnen bijdragen aan een meer uniforme beoordeling door de betrokken zorgverleners gedurende het hele zorgtraject.

De bewegingssymptomen waar ik voor dit onderzoek op focus zijn bradykinesie (bewegingsarmoede/traagheid) en tremor (trillen). De bewegingssensor waarmee ik mijn metingen verricht heet een accelerometer. Deze sensor wordt op de wijsvingers bevestigd om de versnelling van de bewegingen die met de handen gemaakt worden te meten. Hiermee kunnen uitkomstmaten berekend worden waarmee objectief de ernst van het bewegingssymptoom bepaald kan worden. Dit kan zorgverleners helpen om patiënten met bradykinesie en/of tremor beter te behandelen.

Deze techniek kan worden toegepast in de polikliniek en tijdens hersenoperaties, zoals diepe hersenstimulatie (DBS) en letselchirurgie. Ook bij het instellen van DBS kan deze techniek bijdragen aan optimale symptoomreductie van bradykinesie en tremor.