Dr. F. Vansenne

Dr. F. Vansenne

Dokter Fleur Vansenne is klinisch geneticus. Zij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (AMC). Tussen 2005 en 2009 deed zij promotieonderzoek, wat in 2011 leidde tot haar promotie met het proefschrift: Measuring the effects of genetic testing: studies on thrombophilia, sickle cell trait, recurrent miscarriage and male subfertility. Tussen 2010 en 2013 werd ze opgeleid tot klinisch geneticus in het AMC. Vanaf 2015 is zij werkzaam in het UMCG, met als aandachtsgebieden neurogenetica en algemene genetica

Binnen de patiëntenzorg is ze met name betrokken bij de diagnostiek en counseling van erfelijke (vaak niet behandelbare) neurologische aandoeningen (spierziekten, dementie, de ziekte van Parkinson, neurologische aandoeningen bij kinderen) en daarvoor maakt ze deel uit van de multidisciplinaire poli Neurogenetica en bewegingsstoornissen bij kinderen.


Naast haar patientenzorg is ze ook opleider voor de opleiding klinische genetica in het UMCG. Daarnaast is ze lid van de landelijke werkgroep Neurogenetica van de VKGN. Ze is ook betrokken bij het multidisciplinaire overleg en samenwerking met de metabole kinderartsen in het UMCG.