Dr. L.H. Koens

Dr. L.H. Koens

Lisette Koens is na haar opleiding tot neuroloog in het UMCG als fellow voor de neurologie betrokken bij de zorg voor volwassenen met een erfelijke stofwisselingsziekte. Veel van deze mensen hebben een bewegingsstoornis, zoals zij ook toonde in haar proefschrift “Movement disorders and eye movement disorders in late-onset inborn errors of metabolism, an unexplored area.” Naast de directe patiëntenzorg, houdt ze zich bezig met verschillende onderzoeksprojecten met als uiteindelijke doel de zorg voor mensen met een erfelijke stofwisselingsziekte nog verder te verbeteren