Dr. R.B. Huitema

Dr. R.B. Huitema

Dr. R.B. (Rients) Huitema is Klinisch Neuropsycholoog en leidinggevende van de onderafdeling Neuropsychologie van de afdeling Neurologie in het UMCG. Hij studeerde Klinische Psychologie met als specialisaties Neuropsychologie en Methodologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2004 promoveerde hij op zijn onderzoek naar het herstel van lopen bij CVA-patiënten en de invloed die visuele perceptiestoornissen hierop hebben. Sinds 2005 is hij werkzaam als neuropsycholoog bij de afdeling Neurologie in het UMCG. Hij doet hier neuropsychologische diagnostiek bij volwassen neurologische patiënten en is nauw betrokken bij de multidisciplinaire screening van patiënten met de ziekte van Parkinson die in aanmerking komen voor een DBS. Zijn interesse ligt hierbij in de cognitieve en gedragsmatige gevolgen van de ziekte en de invloed die een DBS hierop kan hebben. Hij is betrokken bij meerdere wetenschappelijk onderzoeken bij patiënten met de ziekte van Parkinson, Huntington, dystonie, CVA en dementie.