Effectiviteit van DBS op multidimensionele domeinen van functioneren

De effectiviteit van DBS bij kinderen en volwassenen met dystonie wordt middels dit onderzoek gemeten met de kwaliteit van leven, persoonlijke behandeldoelen, motorische symptomen en niet-motorische symptomen (cognitie en gedrag).

Dit gebeurt door middel van een multidisciplinaire evaluatie voor en 6 en 12 maanden na de operatie.

Onderzoeker betrokken bij dit project:

Wieke Eggink