Elina van den Brandhof

Elina van den Brandhof

Ik heb een master in software engineering en tijdens mijn afstudeerproject deed ik onderzoek naar een machine learning gebaseerd diagnosesysteem voor tumor types in de bijnieren. Sinds maart 2021 ben ik als onderzoeker betrokken bij het project ‘Next Move in Movement Disorders (NEMO)’. Hierbij ontwikkelen wij in een interdisciplinair team een diagnosesysteem om bewegingsstoornissen te onderscheiden. Dit doen wij met een machine learning gebaseerd onderzoek van 3D camera beelden, spieractiviteit (electromyografie (EMG)) en bewegingssensoren. Mijn onderzoek is specifiek gericht op de analyse van EMG- en bewegings-data en de ontwikkeling van algoritmen.