fMRI bij functionele schokken en tremor

In samenwerking met arts-onderzoeker Yasmine Dreissen in het AMC loopt er een onderzoek naar het werkingsmechanisme en behandeling van functionele schokken en functionele tremor.

In het UMCG wordt door middel van functionele MRI, computeropdrachten en vragenlijsten het fenomeen self-agency en de motor functie van patiënten onderzocht.

Onderzoeker betrokken bij dit project:

Jeannette Gelauff