M. Coenen

M. Coenen

Maraike Coenen werkt als Klinisch Neuropsycholoog i.o. bij de onderafdeling neuropsychologie van de afdeling Neurologie en bij de onderafdeling neonatologie van de afdeling Kindergeneeskunde in het UMCG. Daarnaast werkt zij als GZ-psycholoog op de gespecialiseerde Huntington polikliniek van de Noorderbreedte in Grou. Zij studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit in Dortmund (Duitsland) en daarna psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveert op het onderwerp cognitieve functies bij kinderen en jongvolwassenen met dystonie en ataxie. In haar dagelijkse werkzaamheden is zij vooral bezig met neuropsychologische diagnostiek van kinderen met uiteenlopende neurologische aandoeningen (waaronder bewegingsstoornissen) en volwassenen met de ziekte van Huntington. Bij deze groep is zij ook studiecoördinator van Enroll-HD, een wereldwijde observationele studie naar het beloop van de ziekte, en is zij betrokken bij andere wetenschappelijke studies, zoals rijgeschiktheid bij de ziekte van Huntington.