Marleen Tibben

Marleen Tibben

Vanaf 2011 ben ik werkzaam als GZ Psycholoog en Regiomanager van het Expertisecentrum voor Functionele Bewegingsstoornissen. Het afgelopen jaar hebben we naast de ambulante behandeling ook de Verblijfszorg opgezet, waarbij cliënten een kortdurende intensieve behandeling gericht op de functioneel-neurologische-symptoomstoornis (FNS) ondergaan. Patiënten met een FNS ervaren complexe patronen van motorische en/of sensorische symptomen.

De laatste jaren is het onderzoek naar FNS toegenomen, echter onderzoek naar effectieve psychologische behandeling van FNS is beperkt. Het doel van het onderzoek is om de effectiviteit van psychologische behandeling in de vorm van gedragstherapie in kaart te brengen bij zowel ambulante behandeling als een kortdurende klinische opname. Daarnaast is er op dit moment nog geen vragenlijst beschikbaar die alle symptomen van FNS in kaart brengt. Zodoende hebben we de Functional Neurological Disorder Questionnaire (FNDQ) ontwikkeld. Bij een validiteitsstudie hebben we de psychometrische kwaliteiten van de FNDQ beoordeeld. Met deze onderzoeken willen we een bijdrage leveren aan adequate psychologische behandeling bij FNS.