Nieuws

Aandacht voor oogbewegingsstoornissen in Medisch Contact

Dr Lisette Koens vertelt in TOPIC, een bijlage van het Medisch Contact, over het belang van tijdige herkenning van stofwisselingsziekten bij volwassenen door goed te letten op de oogbewegingen en verstoringen daarin (oogbewegingsstoornissen).

Er wordt vaak gedacht dat aangeboren stofwisselingsziekten altijd klachten geven vanaf de geboorte, dat is echter niet het geval. De laatste jaren is gebleken dat ook jongvolwassenen en volwassenen een stofwisselingsziekte kunnen hebben, waarbij de symptomen hiervan pas ontstaan op latere leeftijd. Het is belangrijk dat artsen zich hier bewust van zijn, omdat sommige stofwisselingsziekten te behandelen zijn. Symptomen van zo’n stofwisselingsziekte zijn vaak divers, waarbij oogbewegingsstoornissen een belangrijke clue vormen voor de arts.

Dr Lisette Koens heeft in haar promotie-onderzoek een stappenplan ontwikkeld dat artsen kunnen volgen om stofwisselingsziekten bij jongvolwassenen en volwassenen beter te herkennen. Het recent gepubliceerde artikel in het blad TOPIC brengt dit onderwerp nog eens onder de aandacht en geeft artsen in Nederland handvatten om de juiste diagnose te stellen!