Nieuws

Afsluiting COST Dystonia

Met een conferentie in Milaan oktober dit jaar werd de COST Dystonia actie afgesloten. Een initiatief, gefinancierd vanuit de EU om meer aandacht voor dystonie en onderzoek naar dystonie te genereren.

Hiervoor zijn gedurende een aantal jaar verschillende congressen en cursussen georganiseerd, met als doel om dystonie en onderzoek naar dystonie meer onder de aandacht te brengen en een netwerk van onderzoekers en clinici op te zetten. Eén van deze cursussen vond plaats in Groningen. Het is een succesvol project gebleken, waardoor het enthousiasme voor dystonie-onderzoek en internationale samenwerking is versterkt. 

Op deze website vindt u een video van een aantal internationale experts die vertellen over de laatste ontwikkelingen in onderzoek naar dystonie.

Hier vindt u de link direct naar de video op youtube.