Nieuws

Bezoek van twee buitenlandse collega's

Op onze afdeling zijn regelmatig buitenlandse neurologen of neurologen in opleiding te gast voor een aantal weken, maanden tot soms zelfs een jaar. Tijdens deze bezoeken is er de mogelijkheid om in korte tijd veel klinische ervaring op te doen met bewegingsstoornissen en dystonie in het bijzonder. Afgelopen week hebben we twee buitenlandse collega's in Groningen mogen verwelkomen. Zij zullen meekijken bij de poliklinieken van professor de Koning-Tijssen en krijgen op die manier een breed beeld van de diagnostiek en behandeling van bewegingsstoornissen. Ook nemen zij deel aan de (Engelstalige) videobespreking en de bewegingsstoornissen wetenschapsbespreking.

Dr. Figen Esmeli is een neuroloog van de Balıikesir University in Turkije. Aldaar heeft ze regelmatig bewegingsstoornis patiënten gezien. Ongeveer 10 jaar geleden was dr. Esmeli al eens kortdurend in het UMCG. Dat bezoek wil ze nu graag een vervolg geven, de komende drie weken wil ze nieuwe kennis op doen over behandelingen, waaronder diepe hersenkernstimulatie, voor haar eigen patiënten.

Onze tweede gast is dr. Martje Pauly, neuroloog in opleiding bij de universiteit van Lübeck in Duitsland. Naast de opleiding tot neuroloog specialiseert ze zich in bewegingsstoornissen, met de focus op zeldzame genetische ziektebeelden. Zij zal een week onze afdeling bezoeken.

Wil jij meer weten over het brengen van een bezoek aan onze afdeling, klik dan hier.