Nieuws

Bijeenkomst in Parijs over Myoclonus Dystonie

Eind september zijn prof. Marina de Koning-Tijssen, prof. Dineke Verbeek en Elze Timmers afgereisd naar Parijs voor een bijeenkomst gefocust op de zeldzame erfelijke bewegingsstoornis myoclonus dystonie.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Dystonia Medical Research Foundation (DMRF) en Prof. M.A.J. de Koning-Tijssen en Prof. M. Vildailhet zaten de bijeenkomst voor.

Experts van over de hele wereld kwamen samen in Parijs om de resultaten van hun onderzoek aan elkaar te presenteren en te brainstormen over mogelijke toekomstige onderzoeken. Ook prof. Marina de Koning en Elze Timmers hebben beiden een presentatie gegeven over hun onderzoek naar myoclonus dystonie, welke werd gesubsidieerd door de DMRF. Deze presentaties gingen respectievelijk over de invloed van het stofje serotonine en het natuurlijk beloop van myoclonus dystonie.

Het was een erg leerzame en nuttige bijeenkomst waarin ideeën werden uitgewisseld, nieuwe samenwerkingen werden opgezet en plannen werden gemaakt voor de toekomst.