Nieuws

Charlie Mentzel gepromoveerd

Op 4 oktober 2017 is Charlie Mentzel gepromoveerd op het proefschrift 'The course recognition and treatment of movement disorders in severe mental illness', met als promotoren  prof dr. P.N. van Harten en prof. dr. M.A.J. de Koning-Tijssen en co-promotor Dr. P.R. Bakker.

Dit proefschrift beschrijft een 18 jaar durend onderzoek op Curaçao bij patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA). Deze groep gebruikt veel medicijnen en 80% heeft bewegingsstoornissen. Denk daarbij aan tremor (trillen), traagheid, en vreemde bewegingen in het gezicht. Dit geeft onder meer schaamte en medicatieontrouw. Uit de resultaten blijkt dat overstappen naar een nieuw antipsychoticum geen vermindering geeft van bewegingsstoornissen en dat tremor goed te behandelen is. De richtlijn schizofrenie moet op deze punten aangepast worden. EPA patiënten verschillen op meerdere punten van minder zieke patiënten en onderzoekers pleiten voor een aparte richtlijn wat de kwaliteit van EPA patiënten zou kunnen verbeteren.