Nieuws

Drs Martinica Garofalo naar Pisa voor samenwerkingsproject

Sinds september 2023 is één van onze MD-PhD studenten, Martinica Garofalo, in Pisa (Italië) voor een gezamenlijk onderzoeksproject tussen de kinderneurologie afdeling van het UMCG en de afdeling ontwikkelings-neurowetenschappen van het IRCCS Fondazione Stella Maris.

Samen met het team van Prof. dr. Andrea Guzzetta analyseert Martinica video’s van de vroege spontane bewegingen op 0-4 jaar van kinderen die later de diagnose Developmental Coordination Disorder (DCD) kregen. DCD is een veelvoorkomende ontwikkelingsstoornis, die met verstoorde coördinatie, onhandigheid en verschillende leerproblemen optreedt en de allerdaagse activiteiten verstoort. Volgens de richtlijnen kan DCD pas na het 5e levensjaar worden gediagnosticeerd. Echter suggereren recente studies dat vroege tekenen van een vertraagde motorische ontwikkeling al in de eerste levensweken kunnen worden gezien. Het doel van dit onderzoek is abnormale bewegingspatronen bij kinderen met DCD eerder te kunnen herkennen. Hierdoor zou behandeling eerder kunnen worden gestart, wat de levenskwaliteit van deze kinderen zal verbeteren!

Martinica wordt gefinancierd door de Nederlandse Vereniging Voor Kinderneurologie en de ERN-RND, European Reference Network for Rare Neurological Diseases.