Nieuws

Dystonie patienten vereniging neemt afscheid van Marlies Reijns

Op vrijdag 7 oktober nam Marlies Reijns afscheid als bestuurslid van de dystonie patienten vereniging. Zij is 12 jaar bestuurslid geweest en was de laatste vijf jaar tevens secretaris.  Marlies was van grote waarde voor de vereniging.

Zij had in het bestuur de portefeuille aanvullende therapieën. Elf jaar lang nam zij ook zitting in Werkgroep Aanvullende Therapieën bij Parkinson Vereniging als afgevaardigde vanuit Dystonie Vereniging. In 2007 deed ze onderzoek naar gebruik van aanvullende/alternatieve therapieën onder leden van de Dystonie Vereniging i.s.m. Wetenschapswinkel Utrecht.

De laatste jaren was zij redactielid voor de Tonus. Zij had als interesse gebied medische zaken en zorgde voor het beantwoorden van medische vragen van leden. Vaak deed zij dat in nauw overleg met de medische leden van de Medische adviesraad (MAR). Ze begeleidde ook lotgenotencontact. Vele folders van de vereniging kwamen tot stand door haar inzet i.s.m. de medische adviesraad. Er zijn nu 16 folders van alle vormen van dystonie. Vorig jaar was zij een van de organisators van het succesvolle 30-jarig jubileum van de dystonie vereniging in Rotterdam (D-days) met medisch congres en ledendag.

Op 7 oktober tijdens de jaarlijkse dystonie patienten dag sprak Prof dr Marina AJ de Koning-Tijssen, als voorzitter van de  MAR haar toe om haar hartelijk te bedanken voor al haar inzet. We zullen Marlies missen als bestuurslid.

http://www.dystonievereniging.nl

 

Foto van: www.beafoto.nl