Nieuws

Gezocht: 15 PhD studenten voor Europees samenwerkingsverband over functionele stoornissen!

Voor het ETUDE programma worden, per september 2021, 15 PhD studenten gezocht. ETUDE staat voor "Encompassing Training in fUnctional Disorders arcross Europe" en is een Marie Sklodowska-Curie Innovation Training Network wat gefinancierd wordt door de Europese Commisie (Horizon 2020 Programma). Het programma streeft ernaar om onderliggende mechanismen van functionele stoornissen te identificeren, diagnose en behandeling hiervan te verbeteren en stigmatisering van patiënten met een functionele stoornis te verminderen. Twee van deze PhD posities zullen in Groningen worden gesuperviseerd door Professor Judith Rosmalen, verbonden aan het Expertisecentrum Movement Disorders Groningen.

Functionele stoornissen zijn clusters van chronische somatische symptomen die die momenteel niet kunnen worden geassocieerd met reproduceerbaar waarneembare pathofysiologische mechanismen. Functionele beperkingen zijn vergelijkbaar qua ernst bij functionele stoornissen als bij welomschreven chronische lichamelijke ziekten. De directe medische kosten en indirecte kosten als gevolg van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn hoog. Echter, diagnostische processen naar functionele stoornissen verschillen per vakgebied en al deze verschillende concepten van functionele stoornissen hebben belangrijke gevolgen voor patiënten. Deze uitdagingen resulteren in een gebrek aan kennis over functionele stoornissen, wat leidt tot gefragmenteerde en onvoldoende gezondheidszorg voor deze patiëntengroep, en een samenleving waarin deze patiënten stigmatisering ervaren van zowel de samenleving als van gezondheidsmedewerkers. Het versnipperde en ontoereikende onderwijs- en onderzoekslandschap moet dringend worden opgelost.

Daarom is het doel van ETUDE om de gezondheidszorg voor patiënten met functionele stoornissen in heel Europa structureel te verbeteren. ETUDE wil een duurzaam en gestructureerd trainingsprogramma ontwikkelen om een nieuwe generatie interdisciplinaire creatieve beginnende onderzoekers op te leiden die discipline-overstijgend denken en theoretische en experimentele modellen kunnen vertalen naar producten en diensten die de zorg voor patiënten verbeteren.
De 15 jonge onderzoekers worden aangesteld in 10 academische en 1 niet-academische instellingen verspreid over zes landen (Nederland, Duitsland, VK, Denemarken, Polen en Italië).

Geïnteresseerd? En wil je meer weten? Klik dan hier. Of klik hier om direct te solliciteren voor één van deze PhD posities.