Nieuws

Lezing Andrew Lees

Op 13 februari was prof. Andrew Lees te gast bij Movement Disorders Groningen / Punt voor Parkinson Noord Nederland. Prof. Lees is een wereldberoemd neuroloog op het gebied van de ziekte van Parkinson en werkzaam in het National Hospital for Neurology and Neurosurgery in London.

In zijn zeer inspirerende lezing ging het met name over de historie van de behandeling van de ziekte van Parkinson en de relevatie hiervan voor de huidige neurologische praktijk. Hiernaast was er de mogelijkheid om de expertise van prof. Lees te raadplegen voor patiënten-casussen waarbij nog diagnostische onzekerheid bestond. Ook dit leidde tot zeer waardevolle inzichten.