Nieuws

Mandema Stipendium voor Wieke Eggink

Dr. H. (Wieke) Eggink, neuroloog in opleiding in het UMCG, heeft Mandema Stipendium van het UMCG weten binnen te slepen. Het stipendium maakt het mogelijk voor jonge, gepromoveerde artsen om de opleiding tot specialist te combineren met onderzoek. Met deze ondersteuning zal Wieke Eggink in de komende jaren richten op twee belangrijke onderwerpen: een betere herkenning van dystonie op de kinderleeftijd en het onderscheiden van verworven en erfelijke vormen van cerebrale parese.  

Dystonie is de tweede meest voorkomende bewegingsstoornis op de kinderleeftijd, maar de herkenning is lastig. Eggink streeft naar meer overeenstemming tussen artsen in het stellen van de diagnose. Daarnaast gaat ze op zoek naar nieuwe objectieve maten voor dystonie door het kwantificeren van bewegingen en oogbewegingen bij kinderen en jongeren. Het doel van deze aanpak is het beter herkennen en onderscheiden van dystonie van andere neurologische symptomen. 

Cerebrale parese is de belangrijkste oorzaak van dystonie op de kinderleeftijd. Cerebrale parese omvat een grote groep van patiënten met hersenschade dat ontstaan voor, tijdens of in het eerste jaar na de geboorte. In tegenstelling tot de eerdere hypothese dat het een verworven vorm van hersenschade is, weten we nu dat in ieder geval 5-15% van de kinderen een erfelijke oorzaak heeft. Eggink gaat met het Stipendium uitzoeken hoe we deze erfelijke vormen kunnen identificeren.