Nieuws

Marenka Smit ontvangt HAP subsidie

Marenka Smit heeft de subsidie toegekend gekregen om onderzoek te doen naar de rol van de neurotransmitter serotonine in het ontstaan van cervicale dystonie.

In aanvulling op eerder onderzoek met vragenlijsten, neurologisch onderzoek en laboratoriumonderzoek zal bij een groep patiënten en gezonde controles een speciale PET scan worden gemaakt. Met deze PET scan kan onderzoek worden gedaan naar de activiteit van serotonine per hersenregio. Vervolgens kan gekeken worden naar een mogelijke relatie tussen de activiteit van serotonine en de ernst van de motorische en niet-motorische symptomen. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om betere behandelingsmogelijkheden te ontwikkelen.