Nieuws

Marja Broersma gepromoveerd

Op woensdag 1 november is Marja Broersma gepromoveerd op het proefschrift 'Neuroimaging in tremor and functional motor disorders'. 

In haar proefschrift wordt uiteengezet hoe Essentiële Tremor een netwerk aandoening is waar verschillende hersengebieden bij betrokken zijn. Ook gaat zij in op het effect van transcraniële magnetische stimulatie bij Functionele Motor Symptomen en de bevindingen voor en na die behandeling op fMRI scans. Over beide aandoeningen is de pathofysiologie nog grotendeels onbekend en lijkt er grote heterogeniteit te bestaan tussen patiënten. Marja en het onderzoeksteam hebben een bijdrage geleverd aan het ontrafelen van de onderliggende mechanismen. Tijdens de traditionele verdediging in het Academie gebouw werden hierover uiteenlopende vragen gesteld, wat zorgde voor een interessante discussie.