Nieuws

MDS-congres Berlijn een groot succes

Meer dan 25 Groningse onderzoekers presenteerden vorige week in Berlijn hun wetenschappelijke bevindingen op het International congress of Parkinson’s disease and movement disorders.

Het MDS-congres is wereldwijd de belangrijkste bijeenkomst op het gebied van de ziekte van Parkinson en andere bewegingsstoornissen. Van 19-23 juni vormde de City Cube in Berlijn het fraaie decor van dit congres. De ruim 5000 internationale bezoekers kregen ruimschoots de gelegenheid om nieuwe inzichten te vergaren tijdens de plenaire sessies of posterpresentaties.

Professor dr. M.A.J. de Koning-Tijssen verzorgde op maandag 20 juni een informatieve ‘teaching course’ over myoclonus, waarbij ze helder de verschillende subtypen besprak en aangaf hoe je tot de juiste diagnose komt. Daarnaast was er iedere congresdag een Groningse postdoc of promovendus die zijn of haar onderzoek presenteerde tijdens de postersessies. Gedurende de week waren er in totaal 22 verschillende posters over Gronings onderzoek naar bewegingsstoornissen en de ziekte van Parkinson.

Mede door de gezellige sfeer onderling en de vele (inter)nationale contacten die zijn opgedaan, is de onderzoeksgroep extra gemotiveerd om het onderzoek in Groningen voort te zetten.