Nieuws

Promotie Arnoud Potgieser

7 oktober 2015 promoveerde Arnoud Potgieser. De titel van zijn proefschrift is: Functional differentiation of the premotor cortex. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan de afdelingen neurologie en neurochirurgie van het UMCG.

De premotor cortex is een hersengebied dat onder andere betrokken is bij de voorbereiding van bewegingen. Het heeft een belangrijke rol in de integratie van taak-gerelateerde informatie en het doorgeven van deze informatie naar de primaire motor cortex, die vervolgens zorgt voor uitvoering van een beweging. Premotor gebieden kunnen de motore output beïnvloeden door middel van directe interacties met het ruggenmerg. Binnen de premotor cortex kan een onderverdeling gemaakt worden in de ventrale premotor cortex (PMv), dorsale premotor cortex (PMd) en supplementary motor area (SMA). Deze premotore gebieden verschillen in verbindingen met andere gebieden en in functionele specialisatie. In dit proefschrift is gebruik gemaakt van gedragsstudies en functionele en anatomische MRI studies om dit te bestuderen. Verstoring van premotor cortex functie kan ontstaan door een lokale laesie in de premotor cortex zelf of door een laesie in gebieden die disconnectie veroorzaken binnen hetzelfde functionele netwerk. Een andere oorzaak is een verstoorde premotor cortex functie door een verminderde input vanuit dieper gelegen hersenstructuren, zoals bij de ziekte van Parkinson. In dit proefschrift zijn verschillende aspecten van premotor cortex functie belicht, in het bijzonder bij schrijven en het inschatten van grootte. Hiervoor is eerst gedrags- en functioneel MRI-onderzoek gedaan bij gezonde individuen. Hierbij bleek dat er specialisatie is van premotore gebieden bij verschillende aspecten van schrijven. Vervolgens is onderzoek gedaan naar patiënten met PD en patiënten met een tumor waarbij de functie van de premotor cortex aangedaan is. Op basis hiervan konden we aannames maken over specifieke functies van premotore gebieden.

Titel van zijn proefschrift:

Functional differentiation of the premotor cortex
Promotor: Prof. Dr. R.J.M. Groen (neurochirurgie)
Copromoters: Dr. E.W. Hoving (neurochirurgie), Dr. B.M. de Jong (neurologie)