Nieuws

Promotie Dr. Inge Tuitert

Op woensdag 6 november verdedigde Inge Tuitert haar proefschrift getiteld "Synergies and end-effector kinematics in upper limb movements".

Haar promotieonderzoek is uitgevoerd bij de afdeling Bewegingswetenschappen van het UMCG in samenwerking met Aix-Marseille University. In haar proefschrift onderzoekt Dr. Tuitert het vrijheidsgradenprobleem. Motorische handeling zijn namelijk nooit precies hetzelfde als je ze herhaaldelijk uitvoert. Dit komt doordat gedurende het uitvoeren van motorische acties veel vrijheidsgraden, zoals gewrichten en spieren, van het motorische systeem betrokken zijn. Dit resulteert in veel verschillende oplossingen voor een motorische taak.

Om het overtallige aantal vrijheidsgraden te coördineren worden synergiën voorgesteld. Een synergie wordt gedefinieerd als het tijdelijke linken van vrijheidsgraden in taakspecifieke eenheden. Kay (1988) beschreef een synergie als de eerste stap van een tweestapsproces als gevolg van de interacties tussen de omgeving, het organisme en de taakfactoren. In de tweede stap interacteren de factoren met de synergie, wat resulteert in het specifieke gedrag.

Het belangrijkste resultaat van dit proefschrift laat zien dat sommige taakfactoren vooral betrokken zijn bij de eerste stap van het tweestapsproces, terwijl andere taakfactoren vooral invloed hebben op de tweede stap van het proces. Dit suggereert dat het tweestapsproces een rol speelt bij de coördinatie van overtallige vrijheidsgraden.