Nieuws

Promotie Madelein van der Stouwe

Trillende handen: vrijwel iedereen heeft er wel eens last van. Soms worden deze trillingen veroorzaakt door bijvoorbeeld zenuwen of te veel koffie, maar andere tremoren vragen om een medische diagnose. Promovenda Madelein van der Stouwe deed onderzoek naar verschillende tremorsoorten.

Op 23 september j.l. verdedigde zij haar proefschrift getiteld ‘Diagnosis and imaging of essential and other tremors’, waarna zij tot doctor werd gepromoveerd.De meeste bekende vorm van tremor is die bij de ziekte van Parkinson. Er zijn echter verschillende andere tremorsoorten, die allemaal een andere prognose hebben en om een andere behandeling vragen. Daarom is het belangrijk de soorten goed te kunnen onderscheiden. Van der Stouwe onderzocht vijf typische kenmerken van bepaalde tremorsoorten, zoals afname van de trilfrequentie als de hand wordt verzwaard en het fenomeen afleidbaarheid, en stelde vast dat de verschillende tremorsoorten met behulp van deze kenmerken vrij goed van elkaar kunnen worden onderscheiden. Daarnaast concludeerde zij dat aanvullend spieronderzoek met bepaalde geavanceerde technieken (coherentie en cumulant-analyse) van toegevoegde waarde kan zijn.

In het tweede deel van haar proefschrift beschrijft Van der Stouwe hoe de meest voorkomende tremorsoort, essentiële tremor, in de hersenen ontstaat. Door spieronderzoek te combineren met hersenscans kon verstoorde, verhoogde activiteit worden waargenomen in de kleine hersenen en het netwerk waarin deze zijn opgenomen. Ten slotte stelde Van der Stouwe vast dat patiënten die medicatie voor een tremor gebruiken, het effect van deze medicatie anders beoordelen dan de neuroloog. Dit is relevant in de spreekkamer, maar ook voor onderzoek naar nieuwe medicijnen.

Madelein van der Stouwe (1988) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar onderzoek in het kader van een MD/PhD-traject, waarbij studie en promotieonderzoek worden gecombineerd, bij de afdeling Neurologie, onderzoeksgroep Bewegingsstoornissen van het UMCG. Het werd gefinancierd door de Junior Scientific Masterclass Groningen en het Prinses Beatrix Fonds. Zij is ondertussen als neuroloog in opleiding werkzaam in het UMCG.