Nieuws

Promotie Robert Harris

Op 6 februari promoveerde Robert Harris op zijn proefschrift genaamd  "The cerebral organization of audiomotor transformations in music". In het promotieonderzoek, wat hij deels uitgevoerd heeft op de afdeling neurologie, heeft Harris met name onderzocht wat het verschil in de waarneming van geluid is tussen muzikanten die in staat zijn te improviseren, muzikanten die dat minder zijn en niet-muzikanten.

Het belangrijkste resultaat was dat improviserende musici extra hersenactivatie lieten zien in een gedeelte van de rechter hersenhelft dat betrokken is bij het plannen van bewegingen en hiermee een belangrijke link legt tussen het horen en produceren van geluiden. Een andere opmerkelijke bevinding uit het onderzoek was dat patiënten met de ziekte met Parkinson niet verschilden van gezonde vrijwilligers bij het zingen van geïmproviseerde melodieën. Deze laatste bevinding werd ook besproken in een artikel in de Volkskrant

On-line versie proefschrift