Nieuws

Punt voor Parkinson officieel geopend

Op woensdag 16 november vormde een mooi openingssymposium het decor van de officiële opening van Punt voor Parkinson.

Dit Groninger expertisecentrum op het gebied van de ziekte van Parkinson ontving al sinds mei 2016 patiënten, maar de feestelijke opening had nog niet plaatsgevonden. Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen, had de eer om met een druk op de knop het centrum officieel te openen.

Punt voor Parkinson is een initiatief van het Martini Ziekenhuis, het UMCG en Zorggroep Groningen. Vanuit het streven naar optimale zorg voor de patiënt, integreert Punt voor Parkinson alle zorg op het gebied van Parkinson. Het centrum bundelt de kennis en expertise doordat verschillende zorgdisciplines er intensief met elkaar samenwerken. Zoals de naam zegt, is Punt voor Parkinson de plek waar parkinsonpatiënten terecht kunnen voor goede zorg.

Tijdens het symposium blikten een aantal sprekers terug op het ontstaan van Punt voor Parkinson. Er werd benadrukt dat dit unieke initiatief een lange ontstaansgeschiedenis kent waarbij veel durf en enthousiasme is getoond. In 2001 werd de eerste stap gezet. In dat jaar begonnen de neurologen Teus van Laar (UMCG) en Wijnand Rutgers (Martini Ziekenhuis) de Groninger-Parkinson-short-stay, dat werd gehuisvest in Maartsenhof. De short-stay-afdeling bleek een succes, zoals ook wetenschappelijk is aangetoond in onderzoek van Elien Steendam. De conclusie: een kortdurende opname op de short-stay-afdeling leidt tot uitstel van een definitieve verpleeghuisopname.

De ambitie van de samenwerking reikte verder dan de Parkinson-short-stay. Met de visie van een Punt voor Parkinson is uiteindelijk ook de poliklinische en klinische Parkinsonzorg van de twee Groninger ziekenhuizen samengebracht. De realisatie van dit expertisecentrum is een succes dat weer aanzet tot nieuwe initiatieven. Zo zal er ook in Leeuwarden een Punt voor Parkinson verrijzen en daarnaast wordt er een ambulant team opgericht dat ondersteuning zal bieden aan de eerstelijnszorg.

Behalve het leveren van optimale patiëntenzorg zal Punt voor Parkinson ook kansen bieden op het gebied van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. De bundeling van expertise en kennis leidt tot een ideale kweekvijver van innovatieve en praktisch toepasbare ideeën. Onder de bezielende leiding van professor Van Laar zal het Groninger expertisecentrum de wetenschappelijke inzichten in (de behandeling van) de ziekte van Parkinson verder vergroten.