Nieuws

Subsidie voor onderzoek naar slimme hersenstimulatie

Dr. Martijn Beudel van de afdeling neurologie heeft een onderzoekssubsidie van €150.000 van de hersenstichting binnengehaald. Met deze subsidie kan dr. Beudel, na het afronden van zijn opleiding tot neuroloog eind 2015, zijn onderzoek naar slimme hersenstimulatie voortzetten in combinatie met zijn klinische werkzaamheden. 

Dr. Beudel promoveerde in 2009 cum laude waarna hij aan zijn opleiding tot neuroloog begon in het UMCG. Vanaf 2012 werd hij in staat gesteld om tijdens zijn zijn opleiding weer onderzoek te doen door middel van het zogenaamde pre-tenure track van het UMCG. Tijdens zijn fellowship aan de universiteit van Oxford en the National for Neurology and Neurosurgery in London ontwikkelde hij samen met een team clinici en wetenschappers een manier om diepe hersenstimulatie (DBS) bij patiënten met de ziekte van Parkinson op zo’n manier toe te passen dat er alleen gestimuleerd wordt wanneer de hersenactiviteit verstoord is. Deze adaptieve manier van stimuleren bleek zowel veilig, effectief als efficient. Hoewel deze adaptieve stimulatie veelbelovend is zijn er nog een aantal belangrijke vragen te beantwoorden voordat Parkinson patiënten baat hebben bij deze nieuwe behandeling. Hiernaast is deze adaptieve manier van stimuleren mogelijk ook toepasbaar bij andere neurologische aandoeningen zoals dystonie en tremor.

Het UMCG is het eerste centrum van Nederland waar diepe DBS toegepast werd en is momenteel in termen van productie het derde centrum van Nederland. DBS is een vorm van topklinische zorg waarbij de afdelingen neurologie, neurochirurgie, klinische neurofysiologie en psychiatrie intensief samenwerken om de diepe hersenkernen van patiënten met ernstige, en verder vaak onbehandelbare, bewegingsstoornissen elektrisch te stimuleren. Hoewel deze behandeling al meer dan 25 jaar succesvol toegepast wordt zijn er nog een aantal belangrijke beperkingen die mogelijk met behulp van deze adaptieve stimulatie verminderd kunnen worden. In de komende jaren zal het DBS team uit het UMCG deze adaptieve vorm van DBS, in samenwerking met collega neurologen en wetenschappers uit Oxford en London, verder gaan ontwikkelen.